Hírlevél, reklámüzenet, ajánlat, E-DM

Küldhető-e reklámüzenet, hírlevél, ajánlat, E-DM nyilvánosan elérhető e-mail címekre, telefonszámokra?

A hatályos Adatvédelmi és Reklámtörvény alapján a címzett hozzájárulásának előzetesnek, egyértelműnek és kifejezettnek kell lennie. Így az a tény, hogy egy adott személy egy közösségi weboldalon, internetes fórumon, blog szövegben, apróhirdetésben, internetes felületen, stb. közzéteszi valamely elektronikus elérhetőségét, még nem tekinthető a hatályos Adatvédelmi és Reklámtörvényben megkövetelt előzetes hozzájárulásnak. Fentiekre való tekintettel az ilyen elérhetőségekre küldött címzett reklámüzenet a hatályos jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, és ezért ilyen formában nem megengedett.

Fontos azomban kiemelni, hogy a fenti előírás nem vonatkozik a jogi személyek által közzétett elérhetőségeikre küldött elektronikus hirdetésekre, hírlevélre, ajánlatra, E-DM üzenetre. Azaz a nem természetes személyek (vállalkozások, egyesületek, intézmények stb.) – központi, kapcsolattartás céljából nyilvános helyen (cégnyilvántartásban, weboldalon, stb.) feltüntetett – elektronikus elérhetőségére előzetes hozzájárulás nélkül is küldhető címzett reklámüzenet. A Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság tájékoztatója szerint ezen, központi kapcsolattartásra feltüntetett elérhetőségek többnyire info@ kezdetű e-mail cím.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön e-mail címe valamely oldalunkon regisztrációkor, személyes kapcsolat, névjegy illetve internetes piackutatásból és/vagy nyilvánosan megvásárolható, illetve elérhető marketing adatbázisban rögzített, vagy az interneten, illetve elektronikus körüzenetben elhelyezett, bárki számára hozzáférhető, nyilvános adatbázisból származik. Email-címe kezelésénél teljes mértékben betartjuk a vonatkozó Adatvédelmi Törvény előírásait. Ha az Ön feltételezése szerint mindezek ellenére került volna be adatbázisunkba e-mail címe, úgy elnézését kérve ajánljuk figyelmébe az email láblécében lévő leiratkozási opciót!

Az üzeneteinkkel igyekszünk olyan előnyöket ajánlani, melyek gazdasági érdekeket nem sértenek.
Ha levelünkkel mégis zavartuk elnézést kérünk!